Do 31 października w Muzeum Historycznym trwa wystawa „Archeologia Bielska-Białej. Odkrywanie miasta”.

Prezentuje ona dotychczasowe efekty badań archeologicznych i architektonicznych prowadzonych od kilku dziesięcioleci na terenie Bielska-Białej. Gromadzi unikalny materiał dokumentacyjny i fotograficzny na ogół niedostępny dla przeciętnego widza, pochodzący z przestrzeni miejskich, m.in. z obiektów odkrytych na rynku w Bielsku, zabudowy przyrynkowej oraz zamku, a także liczny zespół zabytków archeologicznych datowany od prehistorii po czasy nowożytne.

Wystawie towarzyszy publikacja książkowa poświęcona problematyce archeologii Bielska-Białej.

Kuratorami wystawy są Bożena Chorąży i dr Bogusław Chorąży.