Do 28 marca w Książnicy Beskidzkiej można oglądać wystawę „Krzysztofa Czadra światy wyczarowane”. Na wernisaż placówka zaprasza we wtorek, 14 marca o 17.00.

Krzysztof Czader to artysta z Jaworza. Maluje, rzeźbi w drewnie i w kamieniu, tworzy też kompozycje z fragmentów metali. Jest miłośnikiem i znawcą przyrody, a ulubionymi motywami jego twórczości są ptaki, motyle czy chrząszcze. Rzeźbi też postacie aniołów, świętych czy Chrystusa Frasobliwego. Pan Krzysztof, a także jego żona, wykonują również ikony.

Wielką pasją pana Krzysztofa są motyle. Obserwuje je w naturze, hoduje i rysuje. Jest też kolekcjonerem, szczególnie przedmiotów związanych z dziedzictwem kulturowym, m.in. starych wydawnictw, numizmatów, mebli. W swoim niezwykłym rodzinnym domu w Jaworzu stworzył, wraz z żoną Ewą, Izbę Pamięci Ekologicznej. 

- Krzysztof Czader to ginący gatunek – prawdziwy i szczery twórca, poświęcający bez reszty czas  na realizowanie swoich  pasji – pisze o nim poeta z Rudzicy Juliusz Wątroba. - Jest więc trochę nie z tego świata i nie z tej epoki - natarczywej i hałaśliwej autokreacji, lansowania się za wszelką cenę, reklamowania tego, co tak często nie zasługuje na reklamę. Pewnie dlatego tak niewielu o nim wie, choć to wielobarwna Osobowość.

Fot. Magdalena Nycz