Do 28 maja w atrium Muzeum Historycznego - Zamku Książąt Sułkowskich trwa wystawa „300-lecie nadania praw miejskich Białej i rzeczy zwykłe tamtego czasu”. Poświęcona jest ona trzechsetnej rocznicy nadania praw miejskich Białej, która przypada na 9 stycznia 2023 roku. 

Na ekspozycji można zapoznać się z zespołem zabytków archeologicznych pozyskanych podczas zakończonych w 2022 roku prac eksploracyjnych na terenie rewitalizowanego placu Wojska Polskiego (stary rynek) w Białej – w obrębie wagi miejskiej oraz gospody starościńskiej (austerii), która w latach 1723–1750 czasowo służyła za pierwszy ratusz miasta. To właśnie te eksponaty wybrzmiewają w tytule wystawy jako rzeczy zwykłe tamtego czasu – środki płatnicze z różnych kruszców, inne artefakty z mosiądzu, ołowiu i żelaza, fragmenty wyrobów szklanych i ceramicznych – będące w codziennym użyciu na terenie wspomnianych obiektów, zarówno przed, jak i po roku 1723.

Pośród artefaktów można podziwiać także kilka oryginalnych dokumentów urzędowych z lat 1729–1730, dotyczących królewskich przywilejów dla protestanckich mieszczan Białej oraz dwa przykłady numizmatów z podobizną króla Augusta II Mocnego, z którego rąk Biała otrzymała prawa miejskie.   

Wystawę uzupełniają reprodukcje: wykonanego w okresie międzywojennym ozalidu z zaginionego w 1945 roku dokumentu nadania praw miejskich Białej (nieudostępnianego ze względów konserwatorskich); pochodzącego z przełomu XVIII i XIX wieku herbu miasta  (w oryginale na ekspozycji stałej Muzeum); konterfektu króla Augusta II Mocnego pędzla Marcello Bacciarellego eksponowanego w Zamku Królewskim w Warszawie oraz starosty lipnickiego Jakuba Zygmunta Rybińskiego herbu Wydra prezentowanego w Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie.

Dopełnieniem projektu jest część narracyjna, w której poza historią ukonstytuowania się miasteczka Biała można zapoznać się również z krótką historią jego ratuszy.