Projekty sakralne jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy ikon – Jerzego Nowosielskiego, oraz szkice, rysunki i makiety kościołów architekta wizjonera Stanisława Niemczyka prezentowane są obecnie w dolnej sali Galerii Bielskiej BWA. Wystawa nosi tytuł „Spotkanie”.

Wernisaż odbył się 7 stycznia – równo w stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego – zmarłego w 2011 roku malarza, rysownika, scenografa, filozofa i teologa prawosławnego, twórcy monumentalnego malarstwa sakralnego. Do jego najważniejszych realizacji należą m.in.: polichromie, krzyż ołtarzowy i Droga Krzyżowa w kościele Opatrzności Bożej w Wesołej koło Warszawy, cerkiew prawosławna pw. św. Michała w Hajnówce, kościół Ducha Świętego w Tychach, polichromia w cerkwi unickiej pw. Zaśnięcia Matki Bożej w Lourdes czy projekt architektoniczny (wspólnie z Bogdanem Kotarbą) oraz polichromie cerkwi greckokatolickiej Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy w Białym Borze. Zajmował się również działalnością pedagogiczną - najpierw w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, później w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. - Był uwielbiany przez studentów, a jego pracownia była oblegana – mówi kurator wystawy i dyrektor Galerii Bielskiej BWA Agata Smalcerz.

Urodzony w 1943 roku w Czechowicach-Dziedzicach, a zmarły w 2019 roku Stanisław Niemczyk był architektem, który zasłynął jako twórca niezwykłych kościołów. Już pierwszy jego projekt kościoła Ducha Świętego w Tychach, do którego ikonografię stworzył Jerzy Nowosielski, wzbudził duże zainteresowanie nowatorskim podejściem do architektury sakralnej. Natomiast kościół Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach został uznany za jedną z 20 ikon architektury w Polsce wzniesionych po 1989 roku. Za swoją działalność otrzymał wiele nagród.

Wystawa w Galerii Bielskiej BWA skomponowana jest tak, że po prawej stronie dużej sali eksponowane są prace Jerzego Nowosielskiego, a po lewej – Stanisława Niemczyka. Natomiast  w mniejszej salce w głębi dochodzi do „spotkania” obu artystów. - Wystawa poświęcona jest spotkaniu wybitnego malarza i rysownika z architektem wizjonerem, w wyniku którego powstało niezwykłe dzieło: kościół Ducha Świętego w Tychach, klejnot współczesnej architektury sakralnej – komentuje Agata Smalcerz. - To Stanisław Niemczyk – projektując kościół, który zrewolucjonizował myślenie o przestrzeni sakralnej – był inicjatorem zaproszenia w 1982 roku Jerzego Nowosielskiego, prawosławnego malarza i profesora krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, znanego z monumentalnych malowideł w świątyniach różnych obrządków, do stworzenia programu ikonograficznego polichromii w kościele katolickim. Budynek kościoła Ducha Świętego w Tychach Żwakowie, zrealizowany w latach 1978–1982, ma formę olbrzymiego namiotu, którego ściany – pozbawione okien – wyłożone są wewnątrz surowymi deskami. Na ich powierzchni Jerzy Nowosielski osobiście namalował kilkadziesiąt przedstawień, tworzących całość – odnoszącą się do uniwersalnej symboliki chrześcijańskiej, zrozumiałej zarówno dla katolików, jak i wyznawców prawosławia. 

Wystawa trwa do 26 lutego.