Płaczący koń, świnka apelująca: „Nie chcę być obiadkiem”, błagający o przygarnięcie bezdomny pies, krowa mówiąca: „Na trawie chcę leżeć – nie na betonie”. Plakaty o tego typu wymowie oglądać można do 31 sierpnia w Klubokawiarni Aquarium, mieszczącej się na piętrze Galerii Bielskiej BWA.

Wystawa nosi tytuł „Mówię do Ciebie”, a jej autorką jest urodzona w 1928 roku Danuta Żukowska - znakomita polska graficzka. Od 1961 roku współpracowała jako niezależny grafik z czołowymi polskimi oficynami wydawniczymi (PIW, Iskry, Czytelnik). W latach 1967–1989 była naczelnym grafikiem w Państwowym Wydawnictwie Rolniczym i Leśnym w Warszawie. Z tego okresu pochodzą wybitne prace artystki: opracowania graficzne książek oraz liczne plakaty o tematyce społecznej i kulturalnej. Danuta Żukowska otrzymała wiele nagród w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. W 2010 roku została odznaczona Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

- „Mówię do Ciebie” to cykl prac poświęconych zwierzętom. Powstały w wyobraźni autorki plakat stanowi medium, w którym wybrzmiewają istotne problemy zwierząt hodowlanych, domowych i dzikich. To one – nasi bracia i siostry mniejsze – mówią do nas – komentuje kuratorka wystawy Agata Cygańska. - Rysowane zdecydowaną, a jednak pełną czułości kreską stworzenia komunikują całą gamę emocji – od radości przez nadzieję, troskę i lęk, aż po otwarte wołanie o pomoc. Stajemy w obliczu fenomenu, jakim jest interakcja świata zwierząt z człowiekiem. Szczególnie dziś, w epoce antropocenu, dostrzeganie braku równowagi w tej relacji, sterowanej i zdominowanej przez ludzi, jest tak cenne. Plakaty Danuty Żukowskiej niosą jednoznaczny przekaz. Inspirują do dyskusji na temat dobrostanu zwierząt, a także roli, jaką możemy odegrać w działaniach na rzecz lepszego jutra – także dla innych niż homo sapiens – czujących istot.

W sobotę, 20 sierpnia o 18.00, w Klubokawiarni Aquarium odbędzie się spotkanie z kuratorką wystawy Agatą Cygańską.

Fot. Magdalena Nycz