Subtelne portrety, akty, pejzaże, twórcze wizje – wszystko to znajdziemy na fotograficznej odsłonie Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych, czyli wystawie prezentowanej w Galerii Fotografii B&B.

Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych jest przeglądem twórczości artystek i artystów związanych z Bielskiem-Białą, organizowanym co cztery lata przez Galerię Bielską BWA. Wystawy główne prezentowane są do 28 sierpnia w Galerii Bielskiej BWA, Starej Fabryce Muzeum Historycznego (malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, ceramika, szkło, tkanina, wideo i instalacje) oraz w Galerii Fotografii B&B (fotografie).

Tradycją festiwalu są nagrody w formie zaproszenia artysty do zorganizowania wystawy indywidualnej przez instytucje współorganizujące przegląd. W tej edycji Nagrodę Prezesa Fundacji Centrum Fotografii, będącą zaproszeniem do zorganizowania wystawy w Galerii Fotografii B&B, otrzymał Witold Jacyków za pracę „Pod powiekami” (subtelne zbliżenie leżącej kobiecej twarzy). - Portrety fotograficzne są bardzo zróżnicowane - komentuje kurator festiwalu i dyrektor Galerii Bielskiej BWA Agata Smalcerz. - „Laurel & Hardy hommage” Tandemu Twórczego Bo&Cat oraz „Autoportret według Annibale Carracciego” Mateusza Taranowskiego to dzieła w równym niemal stopniu fotografii, co charakteryzacji, podobnie jak „Adrianna” Wiesławy Hołyńskiej i „Punk Not Dead” - autoportret Adraiana Lacha. „Pod powiekami” Witolda Jacykowa i „Zwiastowanie” Jarosława Stocha to niezwykle subtelne portrety młodych, pięknych kobiet, a „Krótka historia o ukrytym portrecie” Ignacego Cembrzyńskiego – uchwycenie ruchu muzyka jazzowego przy fortepianie.