Do 31 grudnia w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej można oglądać wystawę „W obronie Śląska Piastowego. Od Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego do powstań śląskich”.

W bieżącym roku obchodzimy 100. rocznicę powrotu części Górnego Śląska do Polski. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej przygotowało związaną z tym tematem wystawę, prezentującą różnorodny materiał z terenu naszego oraz Górnego Śląska, sięgający czasów Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, okresu powstań śląskich i przemian politycznych lat 20. XX w. Ekspozycja wpisuje się również w obchody stulecia odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. Pamiątki eksponowane są w układzie chronologiczno-tematycznym w postaci sztandarów, dokumentów, afiszy, fotografii, odznak, odznaczeń, medali i innych, obrazujących wydarzenia w skali krajowej i lokalnej.

Uwagę zwracają portrety: Franciszka Aleksandrowicza – generała armii austriackiej, a od 5 listopada 1918 r. dowódcy Wojsk Polskich na Śląsku, i Klemensa Matusiaka - kapitana Wojska Polskiego. Z 31 października na 1 listopada 1918 r. Klemens Matusiak podporządkował garnizon wojskowy w Cieszynie Radzie Narodowej Księstwa Cieszyńskiego.

Wyeksponowano również czasopismo „Dziennik Urzędowy Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego” z numerami z 1919 r. wydawane w Cieszynie, a także memoriał zawierający projekt administracji Śląska Cieszyńskiego „Do Świetnej Międzynarodowej Komisji Plebiscytowej w Cieszynie”. Można również zobaczyć czasopismo „Kocynder” z lat 1920–1921 wydawane w Mikołowie i Bytomiu, karty do głosowania w plebiscycie na Śląsku w dniu 21 marca 1921 r. czy ulotki propagandowe niemieckie i polskie z okresu plebiscytu i powstań śląskich.

Ważną częścią wystawy są pisma i dokumenty związane z uczestnikiem powstań śląskich porucznikiem Wojska Polskiego Janem Wojciechowskim. Prezentowane są również fotografie, np. „Uczestnicy III Powstania Śląskiego z parafii Rogowskiej”, „Grupa powstańców z grupy Leksik na stanowisku bojowym nad Olzą – maj 1921”, „Artyleria powstańcza w Brzeziu nad Odrą w 1921” czy „Uczestnicy Trzech Powstań Śląskich – bracia Mrozek”.

Swoje miejsce na ekspozycji mają odznaczenia. Przestrzeń wystawową dopełniają cztery sztandary Związku Powstańców Śląskich z lat 20. i 30.  XX wieku: Grupa Bielsko, Pułk Bielski, Grupa Buczkowice i Grupa Dziedzice. Wystawę domyka plakieta okolicznościowa, upamiętniająca przyłączenie części Górnego Śląska do Polski.