Do 1 lutego w Galerii Fotografii B&B trwa Doroczna Wystawa Okręgu Górskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.

Można na niej zobaczyć prace dwunastu autorów – członków Okręgu Górskiego ZPAF. Są to: Inez Baturo, Joanna Chudy, Leszek Górski, Maja Herzog, Roman Hryciów, Witold Jacyków, Henryk Malesa, Marek Emczek Olszewski, Zbigniew Podsiadło, Tomasz Rak, Teresa Solarz i Piotr Targosz. Na wystawie prezentowane są prace powstałe w 2021 roku – po trzy każdego artysty. Doroczna wystawa to podsumowanie w krótkiej formule tego, co artyści chcieli w tym roku przekazać ważnego o sobie i o świecie. Nie ma tu uzgodnień tematycznych. Są zatem np. pejzaże, portrety, dokumenty czy inscenizacje fotograficzne.

- Pandemia koronawirusa spowodowała, że działalność związków twórczych oraz instytucji kultury, w tym galerii artystycznych została zawieszona lub ich funkcjonowanie uległo poważnym ograniczeniom – komentuje Zbigniew Podsiadło, prezes zarządu Okręgu Górskiego ZPAF. - Izolacja społeczna oraz wszelkie nakazy wynikające z medycznych zaleceń spowodowały, że bezpośrednia praca artystyczna przez kilka miesięcy była trudna, a czasami wręcz niemożliwa. Drugi rok trwania pandemii wraz z jego społecznymi skutkami, mimo że trudny, a czasami dramatyczny, stał się również twórczą inspiracją dla artystów wielu dziedzin sztuk, w tym również dla fotografików Okręgu Górskiego ZPAF. Wielkiej inwencji autorów i ich wrażliwości zawdzięczamy powstanie bardzo interesujących fotografii o dużych walorach artystycznych i ciekawych rozwiązaniach formalnych. Daje się wyraźnie wyczuć indywidualne podejście autorów do realizacji podjętych tematów prac, co w rezultacie zadecydowało o ostatecznym efekcie powstałych fotografii, które stanowią przemyślaną, autorską wypowiedź twórczą.