Dom Kultury w Komorowicach zaprasza solistów, duety i zespoły wokalno-instrumentalne do udziału w XV Komorowickim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek "Kolęda 2022", który odbędzie się 15 stycznia o 16.00 w formie online. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 stycznia.

Każdy uczestnik może zaprezentować jeden utwór. Wykonawców oceniać będzie profesjonalne jury, powołane przez organizatorów. Laureaci otrzymają dyplomy, nagrody oraz wystąpią w Koncercie Laureatów w formie online, który odbędzie się na profilu Facebook: Dom Kultury Komorowice oraz na platformie YouTube: DK Komorowice.

Ustala się następujące kategorie wiekowe:
1. Dzieci przedszkolne oraz klasa „0” - wiek do 6 lat
2. Dzieci Szkoły Podstawowej klas I- IV - wiek 7-11 lat
3. Dzieci Szkoły Podstawowej klas V- VIII - wiek 12-15 lat
4. Młodzież powyżej 15 lat oraz dorośli
5. Zespoły (trzech i więcej uczestników)

W przypadku duetu, o przynależności do kategorii decyduje wiek starszego uczestnika.

Warunkiem uczestnictwa w XV Komorowickim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek "Kolęda 2022", jest dostarczenie do organizatorów do 5 stycznia wypełnionej karty zgłoszenia oraz wpłata akredytacji w wysokości 20 zł za solo, 25 za duet, 30 zł za zespół (wpłata na konto 42 1240 4142 1111 0000 4826 4349 z dopiskiem "Kolędy, Komorowice" + nazwisko uczestnika lub uczestników w przypadku duetu, nazwa zespołu). Dokumenty i nagranie z jednej kamery należy przesyłać We transferem na adres email: [email protected]

Karta zgłoszenia i regulamin TUTAJ