W Starej Fabryce - oddziale Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, do 27 lutego można oglądać wystawę malarstwa "Ślady czasu", prezentującą ponad 40-letni dorobek twórczy artystki Renaty Bonczar.

Renata Bonczar mieszka i pracuje w Katowicach i Krakowie. Studiowała w pracowniach prof. Adama Hoffmana i prof. Jerzego Dudy-Gracza. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach. W 2004 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach uzyskała stopień doktora sztuki. Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki, otrzymała wiele nagród i wyróżnień w najważniejszych konkursach malarskich. Zorganizowała ponad dziewięćdziesiąt wystaw indywidualnych i brała udział w ponad trzystu wystawach zbiorowych. Jej obrazy znajdują się w wielu kolekcjach muzealnych i prywatnych w Polsce i na świecie.