Po raz kolejny Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej bierze udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa, tym razem pod hasłem "Smaki dziedzictwa". W ramach wydarzenia w Zamku Książąt Sułkowskich odbędą się trzy wykłady. Udział w nich jest bezpłatny.

W sobotę, 11 września o 13.00, wykład "Rewolucja neolityczna: początki rolnictwa i hodowli w Europie Środkowowschodniej"  wygłosi Cezary Namirski. W niedzielę, 12 września o 11.00, zaplanowano wykład Kingi Kawczak "Smakowanie miasta – Bielsko-Biała w twórczości artystów", natomiast w niedzielę, 19 września o 13.00, Bożena i Bogusław Chorążowie wygłoszą wykład "W kuchni naszych przodków – zmiany diety społeczeństw środkowoeuropejskich od czasów prehistorycznych po czasy nowożytne".