W niedzielę, 4 października o 16.00 – podczas finisażu wystawy „Kochajmy naszych artystów cd.”, w Galerii Bielskiej BWA odbędzie się aukcja i sprzedaż dzieł sztuki bielskich plastyków.

To pierwsze takie wydarzenie towarzyszące wystawie w Galerii Bielskiej BWA. Będzie można licytować i kupić dzieła ponad 50 artystów związanych z Okręgiem ZPAP w Bielsku-Białej. Prace wystawione na sprzedaż prezentowane są w katalogu aukcyjnym.

O tym, że prace bielskich plastyków są bardzo różnorodne, a wachlarz podejmowaych przez nich tematów i stosowanych technik bardzo szeroki, można się było przekonać podczas dobiegającej już końca wystawy.