Z okazji Roku Powstań Śląskich Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Bielsku-Białej zaprasza nauczycieli i młodzież szkół bielskich oraz
wszystkich miłośników historii na wystawę przygotowaną przez Archiwum
Państwowe w Katowicach: „Pamięć o Powstaniach Śląskich w XX wieku.
Uczestnicy – Pomniki – Rocznice”.

Ikonografię przedstawiającą historię Powstań Śląskich 1919-1920-1921 oraz dzieje regionu w XX wieku będzie można oglądać aż do 26 kwietnia w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Biblioteki. Wystawa jest jedną z form edukacji historii młodego pokolenia.