Dom Kultury w Olszówce zaprasza do udziału w konkursie plastycznym z okazji 100-lecia niepodległości pt. „Pocztówka Historyczna z Bielska-Białej”. 

Głównym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów historią naszego miasta i Polski, pobudzenie do patriotycznego myślenia, zapoznanie się z technikami plastycznymi oraz danie sobie szansy na wyrażenie siebie poprzez działania artystyczne.

Temat konkursu: przygotowanie pocztówki lub jej projektu z motywem niepodległościowym z wykorzystaniem architektury Bielska-Białej, pejzażu, godła Polski, kotylionu lub innych insygniów historycznych (orły, etc.).

1. Konkurs ma charakter otwarty (bez ograniczenia wiekowego) o zasięgu rejonowym.
2. Prace będą oceniane według kategorii wiekowych: dzieci przedszkolne, klasy I-III, klasy IV-VII, szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne, dorośli.
3. Jedna osoba może złożyć maksymalnie 3 prace lub jedną pracę składającą się z 3 części.
4. Złożone prace nie mogą być większego formatu niż A3.
5. Prace konkursowe powinny być nieoprawione i na odwrocie zawierać: imię, nazwisko, wiek autora oraz klasę!
6. Osobno prosimy dołączyć podpisaną kartę zgłoszenia - w przypadku osób niepełnoletnich kartę zgłoszenia podpisać musi rodzic bądź opiekun prawny. Prace bez wypełnionej karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie
7. Technika: szeroko rozumiane techniki plastyczne jak i techniki kombinowane.
8. Nagrodzone prace zostaną wydrukowane w formie pocztówki.
9. Opisane prace wraz z kartami zgłoszeń należy składać do 19 października u p. E. Żydek.