Kalendarz Beskidzki 2017. Historie z tej ziemi pod redakcją Jana Pichety wydało Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia.

Nowy numer rocznika posiada nową szatę graficzną autorstwa Agnieszki Nowińskiej i Piotra Wisły, a co za tym idzie: nowy estetyczny wyraz. Zawiera ponad 40 tekstów o ciekawych, a nawet fascynujących postaciach naszego regionu, pojmowanego bardzo szeroko, gdyż od powiatu bielskiego po Żywiecczyznę i Śląsk Cieszyński – w tym Zaolzie – aż po Ostrawicę.

Cena: 20 zł.

ZAMÓW