Coroczny obowiązek wypełnienia zeznania podatkowego za ubiegły rok to dla większości z nas niemałe wyzwanie. Na szczęście istnieją narzędzia, które znacznie usprawniają cały proces rozliczenia się z Urzędem Skarbowym.

Dzięki nam zrozumiesz, na czym polega wypełnienie popularnego PIT-u 37, jak wygląda formularz oraz co oprócz danych z PIT-u 11 należy w nim umieścić. Oto kilka najważniejszych wskazówek dla każdego podatnika, który do maja musi złożyć zeznanie samodzielnie bądź z współmałżonkiem.

Kto powinien złożyć pit 37 za rok 2019?

PIT-37 to najbardziej powszechny formularz, jaki trafia do Urzędów Skarbowych w całym kraju. Wynika to z prostego faktu, że wypełnia go większość podatników, pracujących na terenie Polski. Największą grupę stanowią oczywiście osoby pozostające w stosunku pracy. Każdy zatrudniony na etat pracownik, do końca lutego powinien otrzymać PIT-11 od swojego pracodawcy i na jego podstawie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Dotyczy to również osób w stosunku służbowym oraz wykonujących pracę nakładczą. PIT-37 muszą wypełnić osoby rozliczające się na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Co w szczególności podlega opodatkowaniu?

  • wynagrodzenie oraz inne przychody wynikające ze stosunku pracy,
  • krajowe renty i emerytury (aczkolwiek w przypadku tych konkretnych grup, rozliczeniem PIT-u najczęściej zajmuje się ZUS, który udziela tego rodzaju świadczeń)
  • świadczenia przedemerytalne, a także zasiłki przedemerytalne,
  • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
  • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
  • stypendia (dotyczy to także osób nieletnich, które powinny otrzymać PIT, który z kolei w rozliczeniu uwzględniają rodzice lub opiekunowie prawni),
  • przychody z działalności wykonywanej osobiście (należą do nich przede wszystkim umowy zlecenie oraz umowy o dzieło, a także kontrakty menadżerskie czy działalność sportowa),
  • przychody z tytułu praw autorskich lub majątkowych,
  • świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • umowy o pracy przy zbiorach.

Jak wypełnić pit 37 za rok 2019

Przede wszystkim powinniśmy skrupulatnie i powoli przebrnąć przez każdy punkt naszego zeznania podatkowego. Od informacji podstawowych, takich jak dane identyfikacyjne, którymi mogą być PESEL lub NIP, przez adres Urzędu Skarbowego, w którym się rozliczamy, po konkretne wartości, które uzupełniamy na podstawie PIT-u 11. Coraz większa liczba Polaków, każdego roku wysyła swoje zeznania podatkowe w formie elektronicznej. Jest to zdecydowanie najprostsza oraz najszybsza forma dokonania wszelkich formalności. Dlatego jeśli zależy ci na czasie, najlepiej rozlicz pit 37 online. Wystarczy pobrać program i podążać za nieskomplikowaną instrukcją.

Deklaracja pit 37 za rok 2019 jak wygląda

Choć liczba pól może w pierwszej chwili przerazić, wygląd formularza PIT-37 jest przejrzysty i nieskomplikowany. Cały dokument podzielony jest na części, jednak prawdopodobnie nie wszystkie będą dotyczyć każdego podatnika. Należy zatem upewnić się, które pola musimy uzupełnić my, a które przeznaczone są dla osób, osiągających przychody w inny sposób lub rozliczających się z współmałżonkiem. Pola deklaracji PIT-37 są ponumerowane, zatem kierując się instrukcją, rozliczenie pit przez internet polega tak naprawdę na wyszukaniu odpowiednich pól i przepisaniu wpisanych tam wartości.

Pit 37 – co możesz odliczyć?

Ważnym punktem wypełniania każdej deklaracji podatkowej jest kwestia ulg i odliczeń. Programy do rozliczania PIT-u nie zawsze przypominają o tym, co możemy odliczyć od przychodów za ubiegły rok. Tutaj warto wyróżnić odliczenia od podatku oraz odliczenia od dochodu. Do tej pierwszej grupy zalicza się np. ulga prorodzinna, czyli odliczenie na dzieci. Jeśli mamy jedno lub dwójkę dzieci, za każde z nich możemy odliczyć w tym roku do 1112,04 zł za rok. Kwota rośnie w przypadku trzeciego, czwartego i kolejnych dzieci. Odliczenia od podatku obejmują także składki zdrowotne. Pracujący za granicą również mogą skorzystać z ulgi, muszą jednak przedstawić dokument, który jest zagranicznym odpowiednikiem PIT-u 11.

Dlaczego warto skorzystać z programy do rozliczeń pit online?

Rozliczenie się przez internet każdego roku zyskuje na popularności z kilku istotnych względów. Po pierwsze, wypełniając PIT-37 przy pomocy programu komputerowego, który przeprowadza nas po każdym kroku, podpowiadając nawet adres Urzędu Skarbowego, w którym się rozliczamy, jest niezwykle pomocne. Nie musimy mieć specjalistycznej wiedzy, a jedynie podążać za wskazówkami, uzupełniając dane z PIT-u 11. Kolejny argument za skorzystaniem z elektronicznej formy rozliczenia jest czas. Siadając przed komputerem w domu nie tracimy cennego czasu na czekanie w kolejce w placówce urzędu. Cała procedura przebiega znacznie sprawniej, nawet jeśli rozliczamy się tuż przed ostatecznym terminem złożenia zeznania podatkowego. Wreszcie nic to nie kosztuje, ponieważ programy do wypełniania PIT-ów są przeważnie darmowe.