Współczesne budynki są wyposażone w wiele współpracujących ze sobą systemów. Ich wzajemna integracja jest szczególnie ważna w zakresie systemów bezpieczeństwa: systemu przeciwpożarowego, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, systemu wykrywania włamania i napadu.

Technologie automatyki budynkowej i systemy ich kontroli drastycznie rozwinęły się w ostatniej dekadzie. Obecnie technologia zapewnia inwestorom i projektantom bogate możliwości wyboru i dostosowania rozwiązań do własnych, specyficznych potrzeb.

Integracja systemu sygnalizacji pożaru z systemem automatyki budynkowej ma na celu m.in. zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę funkcjonalności. Jednak taka integracja wymaga ścisłe określonych i precyzyjnych protokołów komunikacji. Jednym z nich jest BACnet. Tysiące systemów z całego świata już wykorzystuje ten protokół, a ich ilość ciągle się zwiększa. Ostatnie zmiany w protokole, sprawiają, że jest bardzo dobrze przystosowany do integracji systemów przeciwpożarowych z systemami automatyki budynkowej.

W przeszłości niezgodność protokołów komunikacji systemów różnych producentów znacząco ograniczała możliwość dostosowania systemów automatyki i bezpieczeństwa budynku pod konkretne wymagania inwestora. Szeroka adaptacja otwartego protokołu komunikacji, takiego jak BACnet zmieniła branżę. Otworzyła drzwi do innowacji i prawdziwej integralności, wcześniej odizolowanych systemów.

BACnet (Building Automation and Control Networks) jest otwartym standardem wymiany danych pomiędzy urządzeniami pochodzącymi od różnych. Został opracowany przez ASHRAE, Amerykańskie stowarzyszenie ds. ogrzewania, chłodzenia i klimatyzacji. Od 2003 roku jest objęty normą ISO 16484-5.

BACnet został zaprojektowany i zoptymalizowany aby spełnić wymagania automatyki budynkowej, z możliwością skalowania od bardzo małych, nisko kosztowych urządzeń do dużych, skomplikowanych i kompleksowych systemów, które mogą się składać z tysięcy urządzeń i obejmować swoim zasięgiem kilka budynków zlokalizowanych w dowolnym miejscu na świecie. BACnet może pracować w oparciu o dowolną technologie sieciową, sprawia to, że technologie przesyła danych, które nie zostały jeszcze stworzone z wysokim prawdopodobieństwem będą mogły być wykorzystane do przesyła danych protokołu BACnet. Zapewnia to przyszłą zgodność z nowymi i bardziej wydajnymi systemami. Struktura protokołu pozwala również na dodawania nowych funkcjonalności i rozbudowy bazy obsługiwanych urządzeń.

Za Integracją systemu sygnalizacji pożaru z automatyka budynkową przemawia wiele zalet. Łatwiejsza obsługa, wymiana informacji z innymi systemami, śledzenie przepływu osób, łatwiejsza lokalizacja pożaru – to tylko kilka z zalet takiego rozwiązania. W niektórych budynkach, system kontroli dostępu monitoruje lokalizację użytkowników, połączenie tych informacji z komunikatami systemu przeciwpożarowego pozwala usprawnić ewakuację. Integracja z systemem CCTV pozwala bez zbędnej zwłoki wyświetlić operatorowi systemu obraz z pomieszczenia, w którym zadziałał system sygnalizacji pożaru, pozwala to na zdecydowanie szybsze potwierdzenie pożaru i rozpoczęcie procedur alarmowych. Z tych powodów i nie tylko, połączenie systemów przeciwpożarowych z automatyką budynkową w jeden kompletny i uzupełniający się system ma wiele sensu i zalet. Odpowiednia technologia jest już dostępna i jest cały czas rozwijana.

Integracja systemu przeciwpożarowego z innymi systemami budynku wymaga jednak nie tylko dopracowanych standardów komunikacji, lecz również najlepszych praktyk projektowych i właściwych procedur testowych aby system przeciwpożarowy w skrajnych warunkach działania, szczególnie w trakcie pożaru, zachował swoją pełną funkcjonalność i wypełnił stawiane przed nim zadania ochrony osób i mienia. Dlatego integracja systemów automatyki budynkowej z systemem sygnalizacji pożaru powinna zostać wykonana przez specjalistów z bogatym doświadczeniem w tej materii.

Obecnie wszyscy wiodący producenci systemów przeciwpożarowych oferują rozwiązania pozwalające na wpięcie ich systemów w systemy automatyki budynkowej opartej o protokół BACnet. W wielu przypadkach system sygnalizacji pożaru nie wymaga dodatkowej rozbudowy aby bezproblemowo współpracować w sieciach opartych na protokole BACnet z innymi elementami automatyki budynkowej. Integracja jest często przewidziana przez producentów już na etapie projektowania urządzeń.

Systemy przeciwpożarowe wiodących producentów wykorzystując nowoczesne protokoły komunikacji pozwalają osiągnąć wyższy niż w niezintegrowanych systemach poziom bezpieczeństwa i łatwości obsługi. Wszelkie trendy rynkowe wskazują, że integracja poszczególnych systemów budynku w jeden organizm jest kierunkiem, z którego nie ma już odwrotu. Dzieje się tak z korzyścią zarówno dla inwestorów jak i zarządców oraz użytkowników budynków.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę firmy PW Flortech