Colostrum to wydzielina gruczołów mlekowych ssaków, której produkcja rozpoczyna się niedługo przed porodem i trwa do kilkudziesięciu godzin po nim. Jest substancją przekształcającą się stopniowo w mleko. Zawiera pełno cennych substancji aktywnych, ale pod warunkiem, że zostanie odpowiednio pobrana i przetworzona. Jak powinien wyglądać proces produkcji?

Pobieranie colostrum – dlaczego pierwsze godziny od ocielenia mają znaczenie?

Colostrum, inaczej siara lub młodziwo, powinno zostać pobrane w krótkim czasie po porodzie ze sprawdzonej hodowli. Do produkcji suplementów i kosmetyków wykorzystuje się colostrum bovinum, czyli wydzielinę pochodzącą od krowy. Uzyskanie młodziwa wysokiej jakości nie jest tak proste jak mogłoby się wydawać, ponieważ krowa wydaje na świat potomstwo nie częściej niż raz w roku. W pierwszych godzinach po ocieleniu poziom substancji biologicznie aktywnych jest maksymalnie wysoki, dlatego zaleca się, aby nie pobierać go później niż po 12 godzinach. Najlepsza praktyka to pobieranie siary z pierwszego udoju po porodzie, czyli w praktyce w ciągu 1-2 pierwszych godzin. Po kilkudziesięciu godzinach colostrum zamienia się w mleko, którego właściwości są inne. Skład siary zmienia się właściwie błyskawicznie, dlatego w jej pobieraniu ogromną rolę odgrywają ludzie. Konieczne jest obserwowanie krowy, gdy zbliża się termin porodu, aby nie przegapić tego momentu, dlatego firmy zajmujące się pozyskiwaniem i produkcją delegują pracowników, którzy pełnią dyżury. Nie istnieją żadne wyraźne symptomy, że zbliża się poród, dlatego obserwacja jest niezwykle ważnym czynnikiem pozyskiwania młodziwa. Pobieranie colostrum nie odbywa się kosztem cielęcia, ponieważ krowa wytwarza go znacznie więcej niż ono może spożyć. Ze względu na naturalny proces powstawania siary możliwości jej pobierania są ograniczone, dlatego produkty z colostrum nie są produkowane na wielką skalę.

Jakie czynniki dodatkowo wpływają na jakość colostrum?

Chociaż proces pobierania colostrum wydaje się prosty, musi zostać spełnionych szereg warunków. Na wpływ jakości siary mają takie czynniki jak: ogólny stan zdrowia krowy i jej wiek, sposób odżywiania, przebyte choroby, ilość porodów i ich przebieg, pory roku, środowisko życia i czynniki stresogenne. Ogromnie ważne jest zachowanie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych oraz stała opieka weterynaryjna. Jeżeli hodowla nie jest odpowiednio prowadzona, colostrum będzie bezwartościowe, a nawet może być szkodliwe.

Liofilizacja – metoda przetwarzania gwarantująca zachowanie właściwości

Colostrum obecne na rynku najczęściej jest suszone metodą rozpyłową w wysokiej temperaturze, która przekracza 100°C, a to oznacza utratę wielu cennych właściwości. W wysokiej temperaturze niszczone są wszystkie bioaktywne substancje białkowe colostrum, w tym także laktoferyny mające m.in. zdolność do wiązania żelaza i właściwości przeciwwirusowe. Warto sięgać po produkty, które można znaleźć na stronie Genactiv, ponieważ powstają w efekcie procesu liofilizacji, czyli suszenia sublimacyjnego w niskich temperaturach. Mają właściwości odpowiadające świeżemu młodziwu. Zamrażanie, a następnie suszenie substancji chroni przed utratą najważniejszych właściwości.