Żeby przeprowadzać badanie i przyznać poszczególnym produktom certyfikat jakości, nie wystarczy posiadanie kierunkowego wykształcenia i własne laboratorium. Za wiarygodne wyniki uważa się te, które wykona akredytowane laboratorium badawcze. Jednostka, firma, która uzyskuje z określonego organu akredytację, jest upoważniona do kontroli jakości poprzez ciągłe monitorowanie wyników badań. Jaki jest obszar działalności tego rodzaju instytucji?

Aby uzyskać akredytację, laboratoria muszą spełnić wiele restrykcyjnych wymogów. W zależności od profilu działalności, badania przeprowadzane przez daną jednostkę mogą mieć różny zasięg i dotyczyć innych dziedzin.

Czym zajmuje się akredytowane laboratorium badawcze?

Spektrum działań jest uzależnione od przyznanej akredytacji, wiedzy, zaplecza i innych czynników. Przykładowo J.S. Hamilton Poland zajmuje się takimi obszarami jak badanie żywności, farmaceutyków, środowiska, zabawek, opakowań. Mało tego, działalność akredytowanego laboratorium badawczego dotyczy nie tylko przedmiotów, które mogą być badane w laboratorium. Obejmuje ona również weryfikację tego, w jaki sposób poszczególne artykuły są transportowane. Badaniu mogą podlegać również warunki panujące w środowisku pracy i wiele innych. Jeśli firma chce mieć pewność, że warunki lub produkt są bezpieczne i spełniają standardy, współpraca z akredytowanym laboratorium badawczym jest doskonałym wyborem.

Szkolenia organizowane przez akredytowane laboratorium badawcze

Ciekawe jest to, że poza działalnością czysto badawczą, akredytowane laboratorium badawcze J. S. Hamilton Poland zajmuje się również prowadzeniem warsztatów czy szkoleń, kierowanych do różnych branż. Dzięki nim część firm może usprawnić wiele procesów, zwiększyć efektywność i kompetencje swojego personelu. Są one kierowane w pierwszej kolejności do pracowników produkcji, działu jakości, technologów i kadry zarządzającej.

Uzyskanie certyfikatów

Akredytowane laboratorium badawcze jest uprawnione do tego, by przyznać prestiżowe certyfikaty. Dzięki współpracy z tego rodzaju instytucjami można mieć pewność, że certyfikat jest przyznany na podstawie rzetelnych badań i testów. Wszystkie działania są bezstronne i wiarygodne, dlatego certyfikaty przyznawane przez takie jednostki są cenione w wielu miejscach. Poza tym taki certyfikat podnosi prestiż marki i rzutuje na opinii.

Dlaczego warto współpracować z akredytowanym laboratorium badawczym?

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej, w wielu dziedzinach podniosły się standardy. Aby mieć pewność, że w poszczególnych płaszczyznach jakość jest na poziomie dopuszczalnym przez normy, podejmuje się współpracę z akredytowanym laboratorium badawczym. Mając świadomość, że warunki pracy, opakowania czy produkty trafiające do sklepów, spełniają wymogi, firma nie musi się obawiać żadnych kar i ma pewność, że konsumenci otrzymają bezpieczne artykuły. Jeśli chcąc zaoszczędzić, przedsiębiorstwo zdecyduje się na ofertę laboratorium, które akredytacji nie posiada, niestety musi się liczyć z tym, że nie zawsze uzyskane wyniki i raporty będą miarodajne.

Artykuł sponsorowany