Jeśli budujesz lub kupujesz dom albo też nabywasz mieszkanie, garaż czy też działkę, najprawdopodobniej będzie dotyczył Cię obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości. Kto i za co płaci oraz jak rozliczyć się najwygodniej?

Podmiot opodatkowania

Podatek od nieruchomości powinny regulować osoby, która są właścicielami danej nieruchomości, lub zarządzają nią, ale nie są jej właścicielami, czyli tak zwani posiadacze samoistni. Oprócz tego rozliczanie się z Urzędem w zakresie podatku od nieruchomości jest obowiązkowe dla użytkowników wieczystych, czyli osób, które przez określony czas użytkują daną nieruchomość i przyjmują prawa właściciela oraz posiadaczy zależnych, czyli dzierżawiących nieruchomość, która stanowi własność Skarbu Państwa. Wszystkie niezbędne informacje na temat podatku od nieruchomości możesz znaleźć na stronie: https://przyjazne-deklaracje.pl/podatki-od-nieruchomosci/.

Podatek za grunt, budynek oraz budowlę

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo Finansów deklarację in-1 (dla osób fizycznych) oraz deklarację dn-1 (dla osób prawnych) składają osoby będące w posiadaniu lub użytkowaniu wieczystym gruntów, budynków oraz budowli. W przypadku gruntów podatek od nieruchomości dotyczy niemal ich wszystkich. Z katalogu wyłączone są grunty leżące pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi, pasy drogowe i drogi oraz obszary klasyfikowane jako użytki rolne i lasy – te objęte są podatkiem rolnym i leśnym. Wyjątkiem są lasy, na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza, wtedy również należy opłacać w ich przypadku podatek od nieruchomości.

Drugim z trzech przedmiotów podatku od nieruchomości jest podatek za budynek. Budynek to obiekt budowlany ściśle związany z gruntem, który posiada dach oraz fundamenty. Podstawę opodatkowania wyznacza się na podstawie powierzchni użytkowej obejmującej wszystkie kondygnacje za wyłączeniem wind oraz klatek schodowych. Opodatkowaniu podlegają budynki przemysłowe, magazynowe, biurowe, produkcyjne, handlowo-usługowe czy mieszkalne. Do katalogu wliczają się też budynki niemieszkalne, szpitale, budynki opieki medycznej oraz szkoły.

Ostatnim z trzech przedmiotów opodatkowania jest budowla – w świetle prawa budynek i budowla to dwa osobne przedmioty. Różni je poziom skomplikowania oraz użytkowanie. Budowla to bowiem obiekt budowlany nie będący budynkiem, a obiektem małej architektury. Może to być na przykład tunel, przejście dla pieszych, pomnik czy linia kolejowa. Podatek od budowli jest płacony wyłącznie przez podmioty, które prowadzą na ich terenie działalność gospodarczą.

Wygodna deklaracja podatkowa online

By zaoszczędzić czas i energię, najlepiej deklarację na podatek od nieruchomości wypełnić online. Przydatne w tym celu będzie narzędzie Przyjazne Deklaracje: https://przyjazne-deklaracje.pl/dla-mieszkanca/, które w prosty sposób przeprowadzi przez meandry zagadnień podatkowych, pozwoli przygotować formularz podatkowy i wysłać go, a na koniec rozliczyć się także drogą internetową.

Artykuł sponsorowany