Przezorny zawsze ubezpieczony

Świetnie zapowiadającą się karierę i duże plany na przyszłość potrafi zniweczyć nieszczęśliwy wypadek. Wystarczy znaleźć się w niewłaściwym miejscu i o niewłaściwej porze, aby dotychczasowy idealny stan zdrowia uległ drastycznemu pogorszeniu. Trwałe kalectwo to nie tylko dramat pod względem psychologicznym. Brak samodzielności, konieczność zdania się na pomoc innych, kosztowne leczenie i rehabilitacja, zakup sprzętu i leków przy jednoczesnej utracie lub niezdolności do podjęcia pracy oraz związane z tym poważne problemy finansowe – wypadek to początek pasma niekończących się cierpień. Mając nadzieję, że nigdy się nie wydarzy, warto już teraz zabezpieczyć się na przyszłość.

Dodatkowa renta dla bliskich – zobacz, dlaczego warto

Jedną z podstawowych form zabezpieczenia, które obejmie bliskich po Twojej śmierci, jest renta rodzinna. Kwoty świadczenia wypłacanego przez państwo pozostawiają wiele do życzenia. Renta wypłacana z innego źródła to dodatkowy zastrzyk gotówki, który zadba o bezpieczny byt Twojej rodziny, gdy Ciebie zabraknie. W takiej sytuacji Twoje dziecko otrzyma świadczenie wynoszące 1000 razy więcej aniżeli suma całego ubezpieczenia. Więcej na ten temat przeczytasz, wchodząc na stronę https://www.metlife.pl/o_metlife/blog/renta/.

Dlaczego warto wybrać pakiet „Twoja Bezpieczna Przyszłość”?

Wśród szeregu korzyści wynikających z wykupienia ochrony znajdują się aspekty związane z finansami, ale również dogodnymi formami opłacania składek czy transparentnymi zasadami wypłaty świadczeń. Wypłata świadczenia o znacznej wartości może pomóc pokryć niezbędne koszty leczenia, pobytu w specjalistycznych klinikach, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i leków oraz wydatki związane z fizjoterapią. Dostarcza również środków na pokrycie kosztów życia – aż do czasu, gdy ubezpieczony będzie mógł powrócić do pracy  zawodowej. Elastyczne formy uiszczania płatności dopasowują terminarz wpłat do indywidualnych możliwości i potrzeb klienta. W zależności od preferencji składkę można opłacać za rok z góry, za pół roku z góry, ale też w okresie kwartalnym lub miesięcznym. Przejrzyste zasady, dostępne na stronie internetowej https://www.metlife.pl/, nie pozostawiają wątpliwości w kwestii zasad formalnych, jakie należy spełnić, aby być uprawnionym do otrzymania świadczeń w określonej wysokości.

Pakiet Ubezpieczeniowy „Twoja Bezpieczna Przyszłość” – na niepewne jutro

Z myślą o osobach odpowiedzialnych, będących głową rodziny, które niosą na swoich barkach ciężar utrzymania domowników, powstał pakiet ubezpieczeniowy „Twoja Bezpieczna Przyszłość”. Wydarzeń, które mają dopiero nadejść nie da się zaplanować. Można natomiast zabezpieczyć się na wypadek niekorzystnych sytuacji losowych. W ramach pakietu ubezpieczony w sytuacji śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku, ale również w przypadku trwałego inwalidztwa może liczyć na określone świadczenia. Wysokość uposażenia jest uzależniona od wariantu ubezpieczenia (do wyboru pakiet standard lub premium). Ochrona obowiązuje już od następnego dnia po zapłacie pierwszej składki. W Pakiecie Standard w wariancie platynowym w razie trwałego inwalidztwa ubezpieczonego fundusz wypłaci 500 000 złotych. W wariancie rubinowym kwota ta wynosi już 750 000 złotych, zaś w wariancie diamentowym – milion złotych.