Jeszcze przez nieco ponad tydzień mieszkańcy Bielska-Białej mogą wyrazić swoją opinię na temat proponowanej podwyżki opłaty śmieciowej. Wziąć udział w konsultacjach społecznych można m.in. za pomocą elektronicznego formularza.

Konsultacje potrwają do 19 czerwca. Do udziału w nich uprawnieni są m.in. mieszkańcy, właściciele nieruchomości na terenie Bielska-Białej, zarządcy wspólnot mieszkaniowych, zarządcy spółdzielni mieszkaniowych oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie miasta działalność statutową.

Opinie i uwagi należy przekazać w formie pisemnej lub elektronicznej poprzez formularz interaktywny zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce dedykowanej konsultacjom społecznym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie w wydziale gospodarki odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 5, pokój nr 404. Więcej - TUTAJ.

Najważniejsza kwestia w nowej uchwale, to podwyżka stawek za odbiór śmieci. Szczegółowo pisaliśmy o tym w artykule: Nadciąga drastyczna podwyżka za śmieci! Poznaliśmy nowe stawki i ich termin wejścia w życie.

bb