Od początku tygodnia można korzystać z atrakcji kąpieliska Start w Cygańskim Lesie. Ze względów sanitarnych na terenie obiektu przebywać może jednocześnie 1250 osób, co stanowi 50 proc. jego maksymalnego obłożenia. W szatni, w strefie z prysznicami, toaletach oraz w nieckach basenów, także podczas pływania należy zachować dwumetrowy dystans społeczny.

Pływalnia w sezonie jest czynna codziennie, część sportowa w godz. 9.00-20.30, a część basenowa:
7-18 czerwca w godz. 9.00-19.00,
19 czerwca-15 sierpnia w godz. 9.00-20.00
15-31 sierpnia w godz. 9.00-19.00
1-12 września w godz. 10.00-18.00

Wszyscy którzy się tam wybierają, powinni zapoznać się ze szczegółowymi zasady korzystania z pływalni Start, które są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Z obiektu mogą korzystać wyłącznie osoby, które nie obserwują u siebie objawów choroby zakaźnej, nie są objęci kwarantanną lub izolacją, nie mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.  Przed wejściem na obiekt oraz przy jego opuszczeniu należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie. W strefie wejścia na pływalnię oraz przy kasie należy zachować dwumetrowe odległości, stosując się do wyznaczonych stref oraz kierunku kolejki. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba. 

W szatni, w strefie z prysznicami, toaletach oraz w nieckach basenów, także podczas pływania należy zachować dwumetrowy dystans społeczny, nie dotyczy to osób wspólnie zamieszkujących. Na pływalni może przebywać jednocześnie 1250 osób, co stanowi 50 proc. maksymalnego obłożenia obiektu wyliczonego z projektu wykonawczego przyjmującego 1 os./m2 lustra wody.

Przed wejściem do strefy basenowej należy skorzystać z prysznica, po każdym skorzystaniu z toalety zdezynfekować ręce. Bezwzględnym obowiązkiem każdego użytkownika jest przejście do strefy basenowej przez brodzik do płukania stóp. Na terenie pływalni należy zachowywać równomierne rozmieszczenie osób z zachowaniem dwumetrowego dystansu społecznego.

Osoba, która nie zastosuje się do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, regulaminu pływalni Start oraz do szczegółowych zasad korzystania z pływalni może być wyproszona z obiektu bez zwrotu opłaty za pobyt. W tegorocznym sezonie letnim pływalnia czynna będzie do 12 września.

bb

Foto: Piotr Bieniecki