Niezależnie od tego, czy do emerytury zostały Ci dwa lata, czy 22 warto zainteresować się tą tematyką odpowiednio wcześnie. Szczególnie wielu trudności może przysporzyć wyliczenie jej wysokości. Skąd wziąć wszystkie podstawowe dane i jak łatwo wyliczyć kwotę, która będzie nam przysługiwać - przeczytasz w poniższym artykule.

Czym jest świadczenie emerytalne

W wielkim skrócie, emerytura to świadczenie, które wypłacane jest po spełnieniu przesłanek określonych w przepisach prawa i stanowi równowartość kwoty, którą otrzymamy po podzieleniu wysokości uzbieranego kapitału (podstawy) przez średni czas dalszego trwania życia, licząc od momentu przejścia na emeryturę. Kwestie nabywania prawa do emerytury reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie są podstawy?

Zgodnie z brzmieniem wskazanej powyżej ustawy, nabycie prawa do emerytury przysługuje:

 • w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.
  - w przypadku łącznego spełnienia warunków:
  - osiągnięcie wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn;
  - okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn
 • w przypadku osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. - po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.

Największą rolę ogrywają tutaj składki emerytalne, czyli kwota, która jest odprowadzana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie oraz działalności gospodarczej (otwartej po 1999 roku). Niezbędne informacje dotyczące okresu naszego zatrudnienia znajdziemy w ZUS (pamiętajmy, że posiadają konto na platformie ePUAP, możemy te informacje pobrać samodzielnie).

Wcześniejsza emerytura

Istnieje także możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę i dotyczy to osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949, które nie osiągnęły wieku emerytalnego. Wymogi są różne w przypadku kobiet i mężczyzn:

 • kobieta - po osiągnięciu wieku 55 lat, jeżeli ma co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo jeżeli ma co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz została uznana za całkowicie niezdolną do pracy;
 • mężczyzna - po osiągnięciu wieku 60 lat, jeżeli ma co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy albo jeżeli ma co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy.

Wcześniejsza emerytura jest także możliwa w przypadku zatrudnienia w szczególnych warunkach tzn. przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenie. Mowa tutaj m.in. o górnikach, nauczycielach, żołnierzach, prokuratorach. Więcej informacji znajdziesz pod adresem: https://www.nntfi.pl/finanse-po-godzinach/jak-obliczyc-emeryture.

Jak obliczyć swoją emeryturę w 2021?

Oprócz posiadanie wiedzy nt. kwoty zbieranej na naszym koncie ZUS potrzebujemy także dodatkowych informacji, które wskazuje nam ustawa. Jest to informacja o przeciętnym okresie trwania życia na emeryturze oraz oszacowana przez nas wysokość składek - od teraz do dnia przejścia na emeryturę.

Jeśli chcemy poznać dokładną wysokość podstawy do obliczenia naszej emerytury, będzie to suma:

 • zwaloryzowanego kapitału początkowego (uzbierany do końca 1998 roku),
 • zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, które są odkładane za okres od 1999 roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przejdziesz na emeryturę,
 • zwaloryzowanych środków, które są zapisane na naszym subkoncie w ZUS - jeśli jesteśmy członkiem OFE.

Na stronie ZUS dostępne są kalkulatory emerytalne, które po uzupełnieniu odpowiednich pól pomogą nam obliczyć prognozowaną wysokość emerytury.

Artykuł sponsorowany