Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że poza Biurem Informacji Gospodarczej i Biurem Informacji Kredytowej istnieje jeszcze jeden rejestr. Jeśli widnieje w nim nasze nazwisko, to już na samym starcie nie mamy żadnych szans na otrzymanie kredytu. Zadaniem BIK jest przechowywanie danych o regularnie spłacanych zobowiązaniach, a także należnych zaległościach. Natomiast Bankowy Rejestr Dłużników zbiera informacje o wszystkich osobach, które posiadają jakiekolwiek zaległości w spłacie kredytów.

Na ogół zaczynamy zastanawiać się, czym jest lista dłużników dopiero po odrzuceniu prośby o kredyt. Wówczas zadajemy sobie pytanie, dlaczego otrzymaliśmy negatywną decyzję. Warto też wiedzieć, jak sprawdzić zadłużenie. Jakie są największe rejestry dłużników?

System: Bankowy Rejestr

Prawną podstawą działania całego systemu stanowi art. 105 ust. 4 pkt. 1 ustawy Prawo Bankowe. System zaczął się tworzyć na początku lat 90. dwudziestego wieku, gdy po odzyskaniu wolności i niezależności Polacy ruszyli do banków po kredyty, często zapominając o tym, że trzeba je spłacić. Jeśli bank odmówił pożyczki swojemu klientowi, ten udawał się do banku konkurencyjnego, a tam bez problemu otrzymywał upragnioną pożyczkę.

Dlatego wtedy pojawiło się duże zapotrzebowanie na stworzenie jednej, wspólnej bazy nierzetelnych klientów, aby można było w szybki sposób wymieniać informacje między bankami. Bankowy Rejestr powstał w odpowiedzi na ogromną potrzebę wymiany informacji o klientach, których nie było stać na kredyt.

W dobie ekspresowej wymiany informacji z wielką łatwością możemy dziś sprawdzić, czy nasze dane znajdują się na liście, lecz również uzyskać bardzo dokładane informacje, jak nie trafić na tę listę. Obecnie system  działa także online, a czas pobrania wniosku nie przekracza kilkunastu minut.

Kto i za co może trafić do Bankowego Rejestru Dłużników?

Aby trafić na ten rejestr, muszą być spełnione łącznie dwa określone warunki:

  • zadłużenie wobec danego banku jest wyższe niż 200 złotych w przypadku każdego klienta indywidualnego oraz ponad 500 zł dla klientów posiadających dług na przedsiębiorstwo,
  • minęło co najmniej 60 dni od daty ostatniej płatności.

Po upływie 60 dni bank zobowiązany jest do wysłania zawiadomienia o tym, że klient może być wpisany do Bankowego Rejestru Dłużników, a w ciągu 30 kolejnych dni musi zawiadomić, czy zaległość została uregulowana.

Czym jest ERIF?

ERIF (Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA) jest jednym z wielu polskich biur informacji gospodarczej. Jest to spółka, która należy do grupy KRUK, a więc jest powiązana z jedną z największych polskich firm windykacyjnych, czyli KRUK SA. ERIF zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem informacji gospodarczych o wszystkich osobach, a także firmach, które posiadają zadłużenie oraz o tych, które rzetelnie regulują swoje zobowiązania.

Kto mógł mnie wpisać na listę ERIF?

Może to zrobić każdy wierzyciel, który posiada podstawę prawną do dokonania takiego wpisu oraz podpisaną umowę z rejestrem dłużników ERIF. W skrócie, prawo do wpisania Cię do rejestru ma każdy, komu jesteś dłużny jakiekolwiek pieniądze, nawet tytułem opłaty za internet, mieszkanie, itd. Jeśli nie masz pojęcia kto wpisał Cię na listę dłużników ERIF, możesz sprawdzić swoją osobę, dzięki czmu wszystkiego się dowiesz.

Czym jest Krajowy Rejestr Długów?

Krajowy Rejestr Długów powstał w 2003 roku. Z początku instytucja ta zajmowała się wyłącznie przechowywaniem informacji na temat zadłużenia podmiotów gospodarczych. Już od 2010 roku w rejestrze można było znaleźć także dane osób fizycznych. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczej, która jest podstawą działania KRD, umożliwia wprowadzanie do rejestru gmin oraz wtórnych wierzycieli.

Kto trafia na listę?

Osoby fizyczne, których minimalna kwota zadłużenia wynosi 200 zł, mogą trafić do Krajowego Rejestru Dłużników. Aby zostać wpisanym do KRD, musi minąć co najmniej jeden miesiąc od wysłania przez wierzyciela powiadomienia o tym, że ma zamiar umieścić osobę zadłużoną w rejestrze.

Wiele ciekawych informacji na temat długów i oddłużania znajdziesz na blogu, który prowadzą sami dłużnicy Jakwyjsczdlugow.pl.

Artykuł sponsorowany